Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. – rezidentné parkovanie

Doba spoplatnenia:
a) od pondelka 18:00 hodiny do utorka 8:00 hodiny,
b) od utorka 18:00 hodiny do stredy 8:00 hodiny,
c) od stredy 18:00 hodiny do štvrtka 8:00 hodiny,
d) od štvrtka 18:00 hodiny do piatka 8:00 hodiny,
e) od nedele 18:00 hodiny do pondelka 8:00 hodiny.

Online registrácia:
https://www.rezidentneparkovanieds.sk/register

1 Domácnosť:
- 1 dospelá osoba s trvalým pobytom – 1 motorové vozidlo bezplatne,
- 2 dospelé osoby s trvalým pobytom – 2 motorové vozidlá bezplatne,
- 1 dospelá osoba len s prechodným, alebo administratívnym pobytom – 1 motorové vozidlo bezplatne,
- 1 dospelá osoba s trvalým pobytom a 1 dospelá osoba s prechodným, alebo administratívnym pobytom – 1 motorové vozidlo bezplatne,
- ostatné: viď. https://www.municipal-ds.sk/files/priloha/cennik_rezidentne_parkovanie.pdf

Firemné motorové vozidlo:
-možnosť registrácie po predložení dohody, resp. overeného splnomocnenia na používanie služobného motorového vozidla pre súkromné účely.

Užívanie motorového vozidla inej osoby:
- len ak ide o manžela, manželku, rodiča, dieťa, súrodenca,
- až po preukázaní potrebných dokladov: sobášny list alebo rodný list, technický preukaz motorového vozidla, vyhlásenie vlastníka motorového vozidla o používaní motorového vozidla členom rodiny.

Zóny:

Sever                                                                                Centrum
A) Sever 1                                                                        A) Časť 1
- Ružový háj                                                                     - Radničné námestie
- Boriny                                                                             - Ulica Biskupa Kondého
                                                                                           - Trhovisko
B) Sever 2                                                                        - Rybný trh 
- Smetanov háj                                                               - Jilemnického
- Námestie SNP
- Ulica Júliusa Lőrincza                                                B) Časť 2
                                                                                           - Kukučínova ulica
Západ                                                                               - Nemešsegská ulica 
- Veľkoblahovská cesta                                                 - Dunajská ulica
- Ulica Generála Svobodu                                            - Ulica Komenského
- Jantárová                                                                       - Neratovické námestie
                                                                                           - Námestie Ármina Vámbéryho  
Východ                                                                             - Hlavná
- Námestie Priateľstva
- Nová Ves
- Mlynské ulica

Ďaľšie informácie nájdete tu: https://www.municipal-ds.sk/prevadzkovanie-parkovacieho-systemu

V prípade, že ste tu resp. na vyššie uvedených odkazoch nenašli odpovede na Vaše otázky, volajte tel. č.: +421 31 552 76 39.