Prevádzkovanie parkovacieho systému

Od 1. mája 2014 prevádzkuje naša spoločnosť parkovací systém v Dunajskej Strede.  Záležitosti súvisiace s parkovaním na území mesta je možné vybaviť v sídle spoločnosti v sektore B budovy v kancelárii č. 101, a to v pracovných dňoch:

Pondelok - Piatok:               08.00 - 11.30          12.30 - 16.00 

Kontakt:
Norbert Bors          +421905 577 117 (porucha automatov, iné informácie)
Linda Gútayová     +421908 798 889 (vydanie PK, registrácia)

E-mail                     parkovanie [at] municipal-ds.sk

Denné parkovanie na území mesta Dunajská Streda:

Doba spoplatnenia:
Pondelok – Piatok:                    08:00 – 17:00

Úseky miestnych komunikácii v zóne s dopravným obmedzením:
https://www.municipal-ds.sk/files/priloha/priloha_c._1_useky_miestnych_k...

Cenník:
https://www.municipal-ds.sk/files/priloha/cennik_denne_parkovanie.pdf

Parkovacie lístky sa naďalej dajú kúpiť v parkovacích automatoch, cez sms (sms poslať na číslo: 2200) alebo cez aplikáciu ClickPark. Daňový doklad pri kúpe parkovacieho lístka cez sms si môžete vytlačiť tu: http://parking.mediatex.sk/ds/.
Hodina parkovného je:
- cez parkovací automat:                                      1,00 €/každá jedna začatá hodina
- prostredníctvom SMS platieb:                           1,20 €/každá jedna začatá hodina
- prostredníctvom smartfónovej aplikácie:       1,00 €/každá jedna začatá hodina

Nočné parkovanie (rezidentné parkovanie) na území mesta Dunajská Streda:

Doba spoplatnenia:
a) od pondelka 18:00 hodiny do utorka 8:00 hodiny,
b) od utorka 18:00 hodiny do stredy 8:00 hodiny,
c) od stredy 18:00 hodiny do štvrtka 8:00 hodiny,
d) od štvrtka 18:00 hodiny do piatka 8:00 hodiny,
e) od nedele 18:00 hodiny do pondelka 8:00 hodiny.

Online registrácia:
https://permits.parkdots.com/

Nárok na bezplatnú registráciu/1 Domácnosť:
- 1 dospelá osoba s trvalým pobytom – 1 motorové vozidlo bezplatne,
- 2 dospelé osoby s trvalým pobytom – 2 motorové vozidlá bezplatne,
- 1 dospelá osoba len s prechodným, alebo administratívnym pobytom – 1 motorové vozidlo bezplatne,
- 1 dospelá osoba s trvalým pobytom a 1 dospelá osoba s prechodným pobytom – 2 motorové vozidlá bezplatne,
- ostatné: viď. https://www.municipal-ds.sk/files/priloha/cennik_rezidentne_parkovanie_1...

Firemné motorové vozidlo:
-možnosť registrácie po predložení dohody, resp. overeného splnomocnenia na používanie služobného motorového vozidla pre súkromné účely.

Užívanie motorového vozidla inej osoby:
- len ak ide o manžela, manželku, rodiča, dieťa, súrodenca,
- až po preukázaní potrebných dokladov: sobášny list alebo rodný list, technický preukaz motorového vozidla, vyhlásenie vlastníka motorového vozidla o používaní motorového vozidla členom rodiny.

Zóny:

Sever                                                                                Centrum
A) Sever 1                                                                        A) Časť 1
- Ružový háj                                                                     - Radničné námestie
- Boriny                                                                             - Ulica Biskupa Kondého
                                                                                           - Trhovisko
B) Sever 2                                                                        - Rybný trh 
- Smetanov háj                                                               - Jilemnického
- Námestie SNP
- Ulica Júliusa Lőrincza                                                B) Časť 2
                                                                                           - Kukučínova ulica
Západ                                                                               - Nemešsegská ulica 
- Veľkoblahovská cesta                                                 - Dunajská ulica
- Ulica Generála Svobodu                                            - Ulica Komenského
- Jantárová                                                                       - Neratovické námestie
                                                                                           - Námestie Ármina Vámbéryho  
Východ                                                                             - Hlavná
- Námestie Priateľstva
- Nová Ves
- Mlynské ulica