Verejná zeleň, čistenie verejných priestranstiev

Od júna 2013 sa naša spoločnosť zaoberá údržbou verejnej zelene mesta o rozlohe viac ako 40 ha, ktorá zahŕňa okrem kosenia aj odbornú starostlivosť o stromy a kríky. Okrem týchto prác sme v tomto roku úspešne rozšírili doterajší počet kvetinových záhonov. Kvetinovými ozdobami sa nám podarilo skrášliť aj stĺpy verejného osvetlenia mesta.

Naša spoločnosť zodpovedá okrem vyššie uvedených činností aj za udržiavanie čistoty verejných priestranstiev.

Kontakt: Viktor Harmanovsky 0918 622 552